Vitamin B6 – For næring- og oksygentransport

Vitamin B6(Pyridoksin)

Kosttilskuddet Brainboost – Hjerneaktivator består blant annet av Vitamin B6, ett av de 8 vannløselige B-vitaminene som alle er viktig for alt fra forbrenning av karbohydrater i kroppen, til dannelsen av røde blodlegemer. Vitamin B er kort oppsummert allsidige og viktige vitaminer.

Vitamin B6 er nødvendig for energiomsetningen i kroppen, og for nervesystemet, og behøves jevnlig tilført.

Vitaminet finnes primært i kjøtt, fugl, fisk, potet og kornvarer, men også i mindre grad i andre matvarer.

Funksjonen til vitamin B6

  • Viktig for at kroppen kan nyttiggjøre seg og lagre energi fra protein og karbohydrat fra mat vi spiser.
  • Fremmer dannelsen av hemoglobin (røde blodlegemer), som er viktig for å frakte oksygen rundt i kroppen.
  • Viktig for omdannelsen av tryptofan til niacin (vitamin B3) som igjen er viktig for energiomsetningen i kroppen.
  • Medvirker til å danne antistoffer og hormoner
  • Viktig for dannelsen av signalstoffer i nervesystemet

 

Vitamin B6 er viktig for optimal kropp- og hjernefunksjon. Vitaminet bidrar i kroppen med økt nyttiggjøring av energi fra protein og karbohydrater, bidrar til dannelsen av hemoglobin (som i sin tur igjen fører til bedre oksygenopptak), og er viktig for dannelsen av signalstoffer i nervesystemet, deriblant for kropps & muskelkontroll, samt hjernekontroll og våkenhet.

 

Anbefalt daglig dose for voksne menn og kvinner i normal fysisk aktivitet er:

1,3-1,6 mg/dag.

1 dagsdose med Brainboost inneholder 1,4 mg, som er optimal daglig dosering.

 

 

Altfor stor dose Vitamin B6 over lang tid kan være skadelig. Maks øvre grense som anbefales av myndighetene er 25 mg/daglig av vitamin B6. Brainboost er dosert ihenhold til anbefalt daglig dose og er godt under maks dosering. Vitamin B6 er et vannløselig vitamin som ikke vil lagres i kroppen.

 

Ref: http://www.apotek1.no/kost-og-ernaering/vitaminer-mineraler/vitamin-b6